Az alábbi Általános Szerződési Feltételek, (a továbbiakban: Feltételek), tartalmazza a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. (továbbiakban, mint Eladó) https://nyomtatoalaktresz.hu internetes webáruházában történő vásárlás valamint a Honlap igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a megrendelésre, szállításra és a garanciákra vonatkozó feltételekkel, kérjük olvassa el az alábbiakat. Ha kérdése merülne fel, kollégánk készséggel áll rendelkezésére a 06-1-445-0147 -es telefonszámon.

  • Eladó neve: Nyomtatóalkatrész.hu Kft
  • Székhely: 2173 Kartal, Petőfi Sándor u. 35.
  • Cégjegyzékszám: 13-09-120847
  • Bejegyző bíróság neve: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
  • Adószám: 14351354-2-13
  • Bankszámlaszám: 12030004-01364405-00100006
  • Számlavezető Pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
  • Telefonszám: 06-1-445-0147
  • E-mail cím info@nyomtatoalkatresz.hu

A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. jogosult az Általános Szerződési Feltételek feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a vásárlókat. A módosítást követően az oldal használata a Vásárlási feltételek módosításának elfogadását jelenti. Jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó, mint jelen weboldalt üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét. A Vevő a regisztráció, vagy megrendelés gomb lenyomásával egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el jelen Feltételeket. A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. nem vállal felelősséget a weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használatkieséssel kapcsolatos károkat is. Jelen dokumentum elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyet a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. nem iktat, ezért a későbbiekben nem hozzáférhető A szerződés nyelve magyar. A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. semmilyen Magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Megrendelés

A webshop használata során, a Vevők és a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. közötti jogviszony a Vevőknek a webshop-on történő megrendelésével jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék nincs a készletében. A webshopban szereplő termékek pontos azonosítására a cikkszám és a cikk megnevezése szolgál. A termékeknél feltüntetett képek illusztrációk, ezért eltérhetnek a valóságtól. A minimális rendelési érték 2017.05.01. napjától nettó 3937, bruttó 5000.- Ft. A rendeléseket tehát az adott összeg felett tudjuk befogadni, az átvétel módjától függetlenül.

Árváltoztatás

Fenntartjuk a jogot áraink előzetes bejelentés nélküli változtatására. Az árak minden termék esetében nettó és bruttó összegben is, forintban vagy euróban vannak feltüntetve a termékek mellett. A weboldalon feltüntetett árak esetlegesen eltérhetnek a számlázásra került tételek áraitól. Ebben az esetben mindig a számlán szereplő vételárat kell irányadónak tekinteni. A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. az esetleges eltérésből eredő hátrányokért anyagi felelősséget nem vállal. Emellett társaságunk vállalja, hogy a lehető legteljesebb körültekintés mellett igyekszik kivizsgálni, és a Megrendelő megelégedésére rendezni minden ezzel kapcsolatos panaszt.

Árak

Webshopunkban mind a nettó, mind a bruttó (ÁFÁ-t tartalmazó) árakat feltüntetjük. A termékek árán felül semmilyen egyéb díj (szállítási költség, utánvét költség stb.) nem kerül felszámolásra. A tételek árai is, valamint a fizetendő végösszeg is, a rendelési folyamat során végig ellenőrizhető (kosár szerkesztése, összesítés).

 

Megrendelés visszaigazolása

Az Eladó a megrendelés megérkezését legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vevőnek. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés, illetve regisztráció során megadott adatokat, a rendelési adatokat, rendelés beérkezésének dátumát, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit és a Vevő által választott szállítási és fizetési módot. Amennyiben ez az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a hatályos jogszabályokban foglaltak értelmében a Vevő szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent vagyis, a Vevő mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, tehát nem köteles megvásárolni a terméket.

Fizetési feltételek

A fizetési feltételeket (készpénz, utánvét, utólagos banki átutalás, banki átutalás előre) minden esetben egyedileg bíráljuk el, és azt a vásárló hozzájárulása nélkül bármikor indoklás nélkül megváltoztathatjuk. A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül egy Vevőt a korábbitól eltérő százalékos kedvezményben részesítsen, vagy ezt a kedvezményt megvonja. A Megrendelő vállalja, hogy az általa véglegesített rendelésben megrendelt áru(ka)t tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a megegyezés szerinti szállítási és fizetési módoknak megfelelően. A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. tevékenységének megvalósításához a termékkínálat és a szállítás terén partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését e partnerek szerződéses teljesítése is befolyásolja.

Felelősség kizárása

A regisztrációs eljárás során a Vevő által megadott információk pontatlanságából, téves voltából eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő által megadott adatok valódiságát jogosult ellenőrizni.

Szállítási feltételek

A postai és utánvételes csomagküldő szállítások időpontját, az átfutási időt a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. nem garantálja, az kizárólag a szállításra igénybe vett szállító cég, szervezet felelőssége. A szállítás során az áruban, vagy annak csomagolásán keletkezett sérülésekért csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha az bizonyíthatóan a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. hibájából történt. Csak pontosan megadott cím esetén van lehetőség a rendelések teljesítésére. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő károk, és költségek kizárólag a Megrendelőt terhelik.

A szállítás költségei

A kiszállítás költségei minden esetben a Vevőt terhelik. A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. biztosíthat ingyenes kiszállítást is. A szállítás díjai a Kiszállítás menüpont alatt érhetők el.

Garanciális feltételek

Az általunk forgalmazott termékekre a garancia időtartamát a gyártók határozzák meg. A garanciális feltételek a gyártók által megjelölt módon és időben változhatnak, ezért a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. felelősséget nem vállal. A garancia a meghatározott időn belül a márkaszervizekben érvényesíthető. Termékeink esetében törésre, repedésre nem vállalunk garanciát, ezért a vásárláskor (a termékek átvételekor) kérjük nézzék át az esetleges félreértések elkerülése érdekében! A megrendelt termék kifogás nélküli átvétele igazolja, hogy a termék sértetlen állapotban került átadásra. A tonerek kapacitására, töltöttségére, vagyis, hogy hány oldal nyomtatható ki az adott kellékanyaggal, garanciát nem vállalunk. Az oldalon közzé tett kapacitási információk tájékoztató jellegűek, melyektől a gyakorlat - a nyomtatási szokások miatt - jelentősen eltérhet, ezért felelősséget és garanciát nem áll módunkban vállalni.

Akciókra alkalmazott feltételek

Ajánlataink minden esetben a készlet erejéig, illetve az akció időtartamára érvényesek. Ezek a feltételek akkor is érvényesülnek, ha ezt az akciós termékek mindegyikénél külön-külön nem tüntetjük fel.

Adatkezelési szabályok

2001. évi CVIII. törvénynek (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) megfelelően. Szerzői joggal kapcsolatos kitételek A Nyomtatóalkatrész.hu Kft. által kibocsátott számlákon illetve egyéb információs kiadványokon feltüntetett márkaneveket és védjegymegjelöléseket a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. 15§ (1) b-c, pontjának megfelelően kizárólag a tartozékok és alkatrészek rendeltetésének és használatának megkönnyítésére, tájékoztatás céljából tüntettük fel. Alkalmazandó jog - Jogérvényesség Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép melynek értelmezése, az érvénytelen rendelkezés eredeti céljához a legközelebb áll. A Vásárlási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok irányadóak. hatályos jogi szabályozást kell alkalmazni. Az oldal használatának következtében felmerülő bármely jogvita eldöntésére a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. székhelye szerinti bíróság az illetékes. A Megrendelő kijelenti, hogy jelen dokumentum tartalmát ismeri, továbbá tudomásul veszi, valamint rendelése véglegesítésével jelen feltételeket elfogadja. A leírtak be nem tartásával a feltételek megszegését követi el, amiért felelősséggel tartozik.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket. A Vevő elállási szándékát, a megadott elérhetőségeink valamelyikén, e-mailben, írásban, vagy telefonon jelezheti. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 napon belül (akár a 14. napon) megteszi. Postai, vagy csomagküldéses úton történő jelzés alkalmával a postára, vagy a futárszolgálatnak átadás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából. Postai úton történő jelzés esetén javasolt a nyilatkozatot ajánlott küldeményként feladni így a Vevő könnyebben tudja igazolni a postára adás dátumát. Kérjük, hogy a Vevő a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. A termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül az Eladó a Vevő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a termék vételárát. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. A Vevőt ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. Ilyen esetben az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék esetében, mely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagyis ha rendeltetésszerű használatát megkezdték (patronok, tonerek). Ilyen esetben a Vevő csak akkor élhet elállási jogával, ha a termék (toner, patron) védőborítását nem távolította el

Panaszkezelés

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban az info@nyomtatoalkatresz.hu e-mail címen, vagy postai levélben, illetve ügyfélszolgálati időben telefonon, a 06-1-445-0147 számon terjesztheti elő. Eladó a panaszt, annak bejelentésétől számított 2 munkanapon belül (48 óra) belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt.